Skip to main content

JUDr. Ján Pekar

Právne služby poskytujeme v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, trestného práva a správneho práva

Úvod

JUDr. Ján Pekar poskytuje právne služby ako samostatný advokát od roku 1995. V roku 2014 sa k nemu pripojila ako advokátska koncipientka jeho dcéra JUDr. Mgr. Radoslava Ivanová. V roku 2019 sa kolektív kancelárie rozšíril o JUDr. Radku Mašánovú, advokátsku koncipientku s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami z Okresného súdu Skalica ako vyššia súdna úradníčka. Od roku 2023 sa k nám pridala JUDr. Petronela Kováčová, advokátka, s rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti správneho a obchodného práva.

Svojim klientom ponúkame rozsiahle teoretické a najmä praktické znalosti v oblasti práva.

Právne služby poskytujeme v oblasti občianskeho, rodinného, obchodného, pracovného, trestného práva a správneho práva.

Vďaka dlhoročným praktickým skúsenostiam naša advokátska kancelária vie nájsť optimálne riešenie práve pre Váš problém.